Termeni și condiții

Ultima actualizare: 22 august 2021

Vă rugăm să citiți cu atenție acești termeni și condiții înainte de a utiliza Serviciul nostru.

Interpretare și definiții

Interpretare

Cuvintele a căror literă inițială este cu majusculă au semnificații definite în următoarele condiții. Următoarele definiții vor avea același sens indiferent dacă apar la singular sau la plural.

Definiții

În sensul acestor Termeni și condiții:

 • Afiliat înseamnă o entitate care controlează, este controlată de sau este sub control comun cu o parte, unde „controlează” înseamnă proprietatea a 50% sau mai mult din acțiuni, participații la capital sau alte titluri cu drept de vot pentru alegerea directorilor sau a altei autorități de gestionare.
 • Țara se referă la: Romania
 • Compania (denumită fie „Compania”, „Noi”, „Noi” sau „Nostru” în acest acord) se referă la ANCIC, Splaiul Unirii 16, Et.6, Bucuresti, Romania.
 • Conținut se referă la conținut, cum ar fi text, imagini sau alte informații care pot fi postate, încărcate, legate sau altfel puse la dispoziție de Dvs., indiferent de forma conținutului respectiv.
 • Dispozitiv înseamnă orice dispozitiv care poate accesa Serviciul, cum ar fi un computer, un telefon mobil sau o tabletă digitală.
 • Promoțiile se referă la concursuri, tombole sau alte promoții oferite prin intermediul Serviciului.
 • Serviciul se referă la site-ul web.
 • Termeni și condiții (denumiți și „Termeni”) înseamnă acești Termeni și condiții care formează întregul acord între Dvs. și Companie cu privire la utilizarea Serviciului.
 • Serviciul de rețea socială terță parte înseamnă orice servicii sau conținut (inclusiv date, informații, produse sau servicii) furnizate de o terță parte care pot fi afișate, incluse sau puse la dispoziție de către Serviciu.
 • Website se referă la Ancic.ro, accesibil din https://ancic.ro
 • Dumneavoastră înseamnă persoana care accesează sau utilizează Serviciul, sau compania sau altă entitate juridică în numele căreia o astfel de persoană accesează sau utilizează Serviciul, după caz.

Recunoaștere

Aceștia sunt Termenii și condițiile care reglementează utilizarea acestui serviciu și acordul care operează între dvs. și companie. Acești Termeni și condiții stabilesc drepturile și obligațiile tuturor utilizatorilor cu privire la utilizarea Serviciului.

Accesul și utilizarea Serviciului dvs. sunt condiționate de acceptarea și respectarea acestor Termeni și condiții. Acești Termeni și condiții se aplică tuturor vizitatorilor, utilizatorilor și altor persoane care accesează sau utilizează Serviciul.

Prin accesarea sau utilizarea Serviciului sunteți de acord să fiți obligați de acești Termeni și condiții. Dacă nu sunteți de acord cu orice parte a acestor Termeni și condiții, atunci nu puteți accesa Serviciul.

Declarați că aveți peste 18 ani. Compania nu le permite celor sub 18 ani să folosească Serviciul.

Accesul și utilizarea Serviciului dvs. sunt, de asemenea, condiționate de acceptarea și respectarea Politicii de confidențialitate a Companiei. Politica noastră de confidențialitate descrie politicile și procedurile noastre privind colectarea, utilizarea și divulgarea informațiilor dvs. personale atunci când utilizați aplicația sau site-ul web și vă spune despre drepturile dvs. de confidențialitate și modul în care legea vă protejează. Vă rugăm să citiți cu atenție Politica noastră de confidențialitate înainte de a utiliza serviciul nostru.

Promoții

Orice promoții puse la dispoziție prin intermediul Serviciului pot fi guvernate de reguli separate de acești Termeni.

Dacă participați la promoții, vă rugăm să consultați regulile aplicabile, precum și politica noastră de confidențialitate. Dacă regulile pentru o promoție intră în conflict cu acești termeni, se vor aplica regulile promoției.

Conținut

Dreptul dvs. de a posta conținut

Serviciul nostru vă permite să postați conținut. Sunteți responsabil pentru Conținutul pe care îl postați în Serviciu, inclusiv legalitatea, fiabilitatea și adecvarea acestuia.

Prin postarea de conținut în serviciu, ne acordați dreptul și licența de a utiliza, modifica, efectua public, afișa public, reproduce și distribui astfel de conținut pe și prin intermediul Serviciului. Vă păstrați toate drepturile Dvs. asupra oricărui Conținut pe care îl trimiteți, postați sau afișați pe sau prin intermediul Serviciului și sunteți responsabil pentru protejarea acestor drepturi. Sunteți de acord că această licență include dreptul nostru de a vă pune conținutul la dispoziția altor utilizatori ai Serviciului, care pot utiliza conținutul dvs. sub rezerva acestor Termeni.

Declarați și garantați că: (i) conținutul este al dvs. (sunteți proprietarul acestuia) sau aveți dreptul să îl utilizați și să ne acordați drepturile și licența prevăzute în acești termeni și (ii) postarea dvs. Conținutul din sau prin intermediul Serviciului nu încalcă drepturile de confidențialitate, drepturile de publicitate, drepturile de autor, drepturile contractuale sau orice alte drepturi ale oricărei persoane.

Restricții de conținut

Compania nu este responsabilă pentru conținutul utilizatorilor Serviciului. Înțelegeți în mod expres și sunteți de acord că sunteți singurul responsabil pentru conținut și pentru toate activitățile care apar în contul dvs., indiferent dacă ați făcut acest lucru de către dvs. sau de către orice terță persoană care utilizează contul dvs.

Nu puteți transmite conținut ilegal, jignitor, supărător, destinat dezgustului, amenințător, calomniant, defăimător, obscen sau inacceptabil. Exemple de astfel de conținut dezacordabil includ, dar nu se limitează la, următoarele:

 • Ilegal sau promovarea activității ilegale.
 • Conținut defăimător, discriminatoriu sau cu spirit rău, inclusiv referințe sau comentarii despre religie, rasă, orientare sexuală, sex, origine națională / etnică sau alte grupuri vizate.
 • Spam, generat automat sau aleatoriu, constituind publicitate neautorizată sau nesolicitată, scrisori în lanț, orice altă formă de solicitare neautorizată sau orice formă de loterie sau jocuri de noroc.
 • Conținând sau instalând viruși, viermi, programe malware, troieni sau alt conținut care este conceput sau destinat să perturbe, să deterioreze sau să limiteze funcționarea oricărui software, hardware sau echipament de telecomunicații sau să deterioreze sau să obțină acces neautorizat la orice date sau alte informații ale unei terțe persoane.
 • Încălcarea drepturilor de proprietate ale oricărei părți, inclusiv brevete, mărci comerciale, secret comercial, drepturi de autor, drept de publicitate sau alte drepturi.
 • Suplantarea oricărei persoane sau entități, inclusiv Compania și angajații sau reprezentanții acesteia.
 • Încălcarea confidențialității oricărei terțe persoane.
 • Informații și caracteristici false.

Compania își rezervă dreptul, dar nu și obligația, de a stabili, la propria sa discreție, dacă un Conținut este sau nu adecvat și respectă acești Termeni, refuza sau elimina acest Conținut. Compania își rezervă în continuare dreptul de a efectua formatări și editări și de a schimba modul în care orice conținut. Compania poate, de asemenea, să limiteze sau să revoce utilizarea Serviciului în cazul în care postați un astfel de conținut inacceptabil.
Deoarece Compania nu poate controla tot conținutul postat de utilizatori și / sau terți pe Serviciu, sunteți de acord să utilizați Serviciul pe propriul risc. Înțelegeți că prin utilizarea Serviciului puteți fi expus la conținut pe care l-ați putea ofensa, indecent, incorect sau inacceptabil și sunteți de acord că în niciun caz Compania nu va fi răspunzătoare în niciun fel pentru orice conținut, inclusiv orice erori sau omisiuni din orice conținut sau orice pierdere sau deteriorare de orice fel suferită ca urmare a utilizării dvs. de către orice conținut.

Backupuri de conținut

Deși se efectuează copii de siguranță regulate ale conținutului, Compania nu garantează că nu vor exista pierderi sau corupții ale datelor.

Punctele de rezervă corupte sau nevalide pot fi cauzate, fără limitare, de conținut care este corupt înainte de a fi făcut backup sau care se modifică în timpul efectuării unei backup.

Compania va oferi asistență și va încerca să depaneze orice problemă cunoscută sau descoperită care ar putea afecta copiile de rezervă ale conținutului. Dar recunoașteți că Compania nu are nicio răspundere legată de integritatea conținutului sau de eșecul de a restabili cu succes conținutul într-o stare utilizabilă.

Sunteți de acord să păstrați o copie completă și exactă a oricărui conținut într-o locație independentă de serviciu.

Politica privind drepturile de autor

Încălcarea proprietății intelectuale

Respectăm drepturile de proprietate intelectuală ale altora. Politica noastră este de a răspunde oricărei afirmații conform cărora conținutul postat pe serviciu încalcă drepturile de autor sau alte încălcări ale proprietății intelectuale ale oricărei persoane.

Dacă sunteți proprietarul drepturilor de autor sau sunteți autorizat în numele unuia și considerați că lucrarea protejată prin drepturi de autor a fost copiată într-un mod care constituie încălcare a drepturilor de autor care are loc prin intermediul Serviciului, trebuie să trimiteți notificarea dvs. în scris la atenția agentului nostru pentru drepturi de autor prin e-mail la [email protected] și includeți în notificarea dvs. o descriere detaliată a presupusei încălcări.

Puteți fi tras la răspundere pentru daune (inclusiv costuri și onorarii avocaților) pentru declarații greșite că orice conținut încalcă drepturile dvs. de autor.

Notificare DMCA și Procedură DMCA pentru revendicările privind încălcarea drepturilor de autor

Puteți trimite o notificare în conformitate cu Digital Millennium Copyright Act (DMCA), furnizând agentului nostru pentru drepturi de autor următoarele informații în scris (a se vedea 17 U.S.C 512 (c) (3) pentru detalii suplimentare):

 • O semnătură electronică sau fizică a persoanei autorizate să acționeze în numele proprietarului dreptului de autor.
 • O descriere a operei protejate prin drepturi de autor despre care susțineți că a fost încălcată, inclusiv adresa URL (adică adresa paginii web) a locației în care există lucrarea protejată prin drepturi de autor sau o copie a operei protejate prin drepturi de autor.
 • Identificarea adresei URL sau a altei locații specifice din Serviciu în care se află materialul pe care susțineți că încalcă legea.
 • Adresa dvs., numărul de telefon și adresa de e-mail.
 • O declarație făcută de dvs. conform căreia credeți cu bună credință că utilizarea în litigiu nu este autorizată de proprietarul drepturilor de autor, de agentul său sau de lege.
 • O declarație făcută de dvs., făcută sub pedeapsa cu mărturie mincinoasă, conform căreia informațiile de mai sus din notificarea dvs. sunt corecte și că sunteți proprietarul drepturilor de autor sau sunteți autorizat să acționați în numele proprietarului drepturilor de autor.

Puteți contacta agentul nostru pentru drepturi de autor prin e-mail la [email protected]
După primirea unei notificări, Compania va întreprinde orice acțiune, la propria sa discreție, pe care o consideră adecvată, inclusiv eliminarea conținutului contestat din Serviciu.

Proprietate intelectuală

Serviciul și conținutul său original (cu excepția Conținutului furnizat de dvs. sau de alți utilizatori), caracteristicile și funcționalitatea sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a Companiei și a licențiatorilor săi.

Serviciul este protejat de drepturile de autor, mărcile comerciale și alte legi ale țării și ale țărilor străine.

Marcile noastre comerciale și îmbrăcămintea comercială nu pot fi utilizate în legătură cu niciun produs sau serviciu fără acordul prealabil scris al Companiei.

Linkuri către alte site-uri web

Serviciul nostru poate conține linkuri către site-uri web sau servicii terțe care nu sunt deținute sau controlate de companie.

Compania nu are niciun control asupra și nu își asumă nici o responsabilitate pentru conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile oricărui site web sau servicii terțe. În plus, recunoașteți și sunteți de acord că Compania nu va fi responsabilă sau directă sau indirectă, pentru orice daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea sau dependența de astfel de conținut, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin intermediul unor astfel de site-uri web sau servicii.

Vă sfătuim cu tărie să citiți termenii și condițiile și politicile de confidențialitate ale oricăror site-uri web sau servicii ale terților pe care le vizitați.

Încetare

Putem închide sau suspenda accesul dvs. imediat, fără notificare prealabilă sau răspundere, din orice motiv, inclusiv fără limitare, dacă încălcați acești Termeni și condiții.

La încetare, dreptul dvs. de a utiliza Serviciul va înceta imediat.

Limitarea răspunderii

Fără a aduce atingere oricăror daune pe care le-ați putea suporta, întreaga răspundere a Companiei și a oricăruia dintre furnizorii săi în conformitate cu orice prevedere a prezentelor Condiții și remediul dvs. exclusiv pentru toate cele de mai sus se va limita la suma plătită efectiv de către dvs. prin intermediul Serviciului sau 100 USD dacă nu ați achiziționat nimic prin intermediul Serviciului.

În măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, în niciun caz Compania sau furnizorii săi nu vor fi răspunzători pentru niciun fel de daune speciale, incidentale, indirecte sau consecutive (inclusiv, dar fără a se limita la, daune pentru pierderea profitului, pierderea de date sau alte informații, pentru întreruperea afacerii, pentru vătămări corporale, pierderea vieții private rezultate din sau în orice mod legate de utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Serviciul, software terț și / sau hardware terță parte utilizat cu Serviciu sau altfel în legătură cu orice prevedere a prezentelor Condiții), chiar dacă Compania sau orice furnizor a fost informat despre posibilitatea unor astfel de daune și chiar dacă remediul nu își îndeplinește scopul esențial.

Unele state nu permit excluderea garanțiilor implicite sau limitarea răspunderii pentru daune accidentale sau consecințe, ceea ce înseamnă că unele dintre limitările de mai sus s-ar putea să nu se aplice. În aceste state, răspunderea fiecărei părți va fi limitată în cea mai mare măsură permisă de lege.

„CA ESTE” și „CA DISPONIBIL” Declinare de responsabilitate

Serviciul vă este furnizat „CA ESTE” și „CA DISPONIBIL” și cu toate defecțiunile și defectele fără garanție de niciun fel. În măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, Compania, în nume propriu și în numele afiliaților săi și a furnizorilor de servicii și a furnizorilor lor de servicii, respinge în mod expres toate garanțiile, fie că sunt expres, implicite, statutare sau altfel, cu privire la Serviciul, inclusiv toate garanțiile implicite de comercializare, adecvarea pentru un anumit scop, titlu și neîncălcare, precum și garanții care pot apărea din cursul tranzacției, cursului de performanță, utilizare sau practică comercială. Fără a se limita la cele de mai sus, Compania nu oferă nicio garanție sau angajament și nu face nicio declarație de orice fel că Serviciul va îndeplini cerințele dvs., va obține rezultatele dorite, va fi compatibil sau va funcționa cu orice alt software, aplicații, sisteme sau servicii, va opera fără întrerupere, îndepliniți orice standard de performanță sau fiabilitate sau nu aveți erori sau că orice erori sau defecte pot sau vor fi corectate.

Fără a limita cele de mai sus, nici Compania, nici vreunul dintre furnizorii companiei nu face nicio declarație sau garanție de niciun fel, expresă sau implicită: (i) cu privire la funcționarea sau disponibilitatea Serviciului, sau informațiile, conținutul și materiale sau produse incluse în acestea; (ii) că Serviciul va fi neîntrerupt sau fără erori; (iii) în ceea ce privește acuratețea, fiabilitatea sau moneda oricărei informații sau conținut furnizate prin intermediul Serviciului; sau (iv) faptul că Serviciul, serverele sale, conținutul sau e-mailurile trimise de sau în numele Companiei nu conțin viruși, scripturi, troieni, viermi, programe malware, bombe temporale sau alte componente dăunătoare.

Unele jurisdicții nu permit excluderea anumitor tipuri de garanții sau limitări ale drepturilor legale aplicabile ale unui consumator, astfel încât unele sau toate excluderile și limitările de mai sus s-ar putea să nu se aplice pentru dvs. Dar într-un astfel de caz, excluderile și limitările prevăzute în această secțiune se vor aplica în cea mai mare măsură aplicabile în conformitate cu legislația aplicabilă.

Legea aplicabilă

Legile țării, cu excepția regulilor sale privind conflictele de legi, vor guverna acești Termeni și utilizarea de către dvs. a Serviciului. Utilizarea aplicației dvs. poate fi, de asemenea, supusă altor legi locale, de stat, naționale sau internaționale.

Rezoluția litigiilor

Dacă aveți vreo îngrijorare sau dispută cu privire la Serviciu, sunteți de acord să încercați mai întâi să soluționați diferendul în mod informal, contactând Compania.

Pentru utilizatorii Uniunii Europene (UE)

Dacă sunteți un consumator al Uniunii Europene, veți beneficia de orice dispoziții obligatorii ale legislației țării în care vă aflați.

Conformitatea legală a Statelor Unite

Declarați și garantați că (i) nu vă aflați într-o țară care face obiectul embargoului guvernului Statelor Unite sau care a fost desemnată de guvernul Statelor Unite ca „sprijin terorist”; țară și (ii) Nu sunteți listat pe nicio listă a guvernului Statelor Unite cu părți interzise sau restricționate.

Separabilitate și renunțare

Separabilitate

În cazul în care o prevedere a acestor Termeni este considerată a fi neexecutabilă sau invalidă, o astfel de prevedere va fi modificată și interpretată pentru a îndeplini obiectivele unei astfel de prevederi în cea mai mare măsură posibilă în conformitate cu legislația aplicabilă, iar restul dispozițiilor vor continua în vigoare și efect .

Renunțare

Cu excepția celor prevăzute în prezentul document, neexercitarea unui drept sau necesitatea îndeplinirii unei obligații în temeiul prezentelor condiții nu va afecta capacitatea unei părți de a exercita un astfel de drept sau de a solicita o astfel de executare în orice moment ulterior și nici nu va fi renunțarea la o încălcare constituie o renunțare la orice încălcare ulterioară.

Interpretarea traducerii

Este posibil ca acești Termeni și condiții să fi fost traduși dacă le-am pus la dispoziția Dvs. prin Serviciul nostru.
Sunteți de acord că textul original în limba engleză va prevala în cazul unei dispute.

Modificări ale acestor termeni și condiții

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a modifica sau înlocui acești Termeni în orice moment. Dacă o revizuire este importantă, vom depune eforturi rezonabile pentru a furniza o notificare cu cel puțin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a termenilor noi. Ceea ce constituie o schimbare materială va fi stabilit la propria noastră discreție.

Continuând să accesați sau să utilizați Serviciul nostru după ce aceste revizuiri intră în vigoare, sunteți de acord să fiți obligat de termenii revizuiți. Dacă nu sunteți de acord cu noii termeni, în totalitate sau parțial, vă rugăm să nu mai utilizați site-ul web și Serviciul.

Contactați-ne

Dacă aveți întrebări cu privire la acești Termeni și condiții, ne puteți contacta: